·CONSUMO DE GASÓLEO ·


Nos imos presentar un estudo o consumo de gasóleo anual para calefacción do I.E.S Nosa Señora dos Ollos Grandes xa que parécenos fundamental saber o impacto que exerce esta acción sobre o medio xa que nos climas máis fríos é unha acción habitual, quizais demasiado. Aplicaremos este método tendo en conta a variable da cantidade de gasóleo consumido e utilizando a metodoloxía dos profesores William Rees e Mathis Wackermagel e os conversores (explicarémolos máis adiante) do IPCC do 2008 e obteremos as emisións de CO2 ligada a este proceso.


INTRODUCCIÓN:


O motivo que nos levou a realizar este traballo foi para coñecer a pegada ecolóxica do noso instituto.

Parécenos ,ademáis, un tema de grande interese debido a que está levantando moita polémica xa que tódolos gobernos falan de planes sobre economía sostible pero o fracaso do Protocolo de Kyoto e sobre todo o do Cumio do Clima en Copenhage está demasiado recente para crer no acordo que con este traballo queremos demostrar que cómpre acadar e ademáis esperamos que este traballo axude a concienciar á xente de que con que todos poñamos o noso graniño de area podemos conseguir o cambio.

“Os verdadeiros cambios medioambientales lograrémolos nós. Non podemos depender dos nosos líderes políticos. Temos que ver con claridade cales son as nosas responsabilidades e cómo podemos lograr que se produza o cambio.”METODOLOXÍA DE TRABALLO:


Parécenos fundamental a nosa única variable ,o gasóleo (diésel) empregado en calefacción, xa que ademáis de ser un combustible fundamental na sociedad actual está perigo xa que obtense, na súa maioria, do petróleo e na súa fabricación, que é das máis contaminantes das enerxías non renovables, expulsanse gases tales como CO2 , S, NOx... entre outros moitos; a gran vantaxe é o seu coste que non é tan elevado como o de outros. Pero nós non imos ter en conta o impacto ecolóxico da súa producción só a da súa conversión en enerxía calorífica (mediante combustión) nese proceso o axente contaminante máis importante é o CO2.

*C14.14H24.9 + 8O2 (+ impurezas) ­­­-> CO2 + 14H2024.9 (+ impurezas)* N.A: o diésel non ten unha fórmula definida xa co seu número de C, H e O depende de moitos factores ó igual ca a aparición ou non doutros elementos químicos ( N, S...) polo cal a ecuación pode variar.


As nosas hipóteses son:

1) A única ventaxe que ten é o de ser barato e vai ser moi contaminante e vai ter alternativas máis ecoloxicas e máis caras

2) Vai ser desperdiciado en gran cantidade

Para obter os datos que necesitabamos pedimos as facturas mensuais do instituto en canto a gasóleo e para o desperdicio aplicamos un método poco ortodoxo explicado no apartado: resultados e discusións.


RESULTADOS E DISCUSIÓN:Cantidad (l)

ene-09
6000
Dibujo.JPG
Gráfico do consumo de gasóleo no instituto
feb-09
6000
nov-09
5000
dic-09
5000
Gráfico do consumo de gasóleo no instituto.1) Para confirmar a hipótese 1 pedimos as facturas mensuais de gasóleo do instituto neste estudo da variable hai que ter en conta que estan só abarcan os meses de: Novembro, Decembro, Xaneiro e Febreiro. Facendo pedidos de: 5.000,5.000, 6.000 e 6.000 litros respectivamente facendo un total de 22.000 litros que se contamos que por cada litro de gasóleo saen 2,89 Kg de CO2 saen un total de 63580 kg de CO2 que pasado polo conversor danos que para absorver esa cantidade de CO2 necesítanse 10,14035088 Ha/ano o que equivale a 0,028167644133 Ha/dia; preferimos dar o dato en Ha/dia por que a calefacción non está encendida todo o ano.

Fixemos os cálculos para os gas natural pero para unha superficie tan ampla saia tanto un maior coste económico coma un maior coste ecolóxico. Pero os calculos para unha superficie máis pequena (unha casa, un piso...) sae máis ecolóxicamente produtivo o gas natural e con electricidade sería completamente insostible.


2) Para o cálculo da hipótese 2 non podíamos calcular a cantidad de enerxía desperdiciada pero fixámonos na calefacción, na calor das aulas, nas fiestras e na Tº exterior na primeira hora na hora do recreo e a última hora durante varias semanas en días non consecutivos e os resultados foron:

Tª exterior
Tª clase
Fiestras
Calefacción
dia 1-1
frio
frio
pechadas
on
dia 1-2
frio
tepedo
pechadas
on
dia 1-3
tepedo
tepedo
abertas
on
dia 2-1
moi frio
tepedo
pechadas
on
dia 2-2
moi frio
frio
pechadas
on
dia 2-3
frio
tepedo
pechadas
on
dia 3-1
moi frio
frio
pechadas
on
dia 3-2
frio
tepedo
pechadas
on
dia 3-3
tepedo
quente
abertas
on
dia 4-1
frio
tepedo
pechadas
on
dia 4-2
tepedo
quente
abertas
on
dia 4-3
tepedo
quente
abertas
on
dia 5-1
tepedo
tepedo
abertas
on
dia 5-2
tepedo
quente
abertas
on
dia 5-3
bo
moi quente
abertas
on

- A calefacción está sempre encendida indepentemente do tempo que faga.

- As fiestras estás abertas case sempre a última hora o cal indica que no son necesarias.

- Na clase non faria falla a calefacción despois de mediodía (ó menos en marzo/abril cando foi feito este estudo).

- Deberíase pechar a calefacción os dias nos que non é necesaria.

Tamén obtivemos o dato de consumo de gasóleo por persoa e ano polo tanto dividimos o total de litros: 22.000 entre o persoal do centro (alumnos, profesores e PAS) cun total de 913 que da un total de 24,09638554 L/persoa/ano pero cremos que este dato non é válido xa que a calefacción non está encendida todo o ano soamente 5 meses e por unha regla de tres sae que cada persoa consume en 5 meses 10,04016064 litros de gasóleo

Ademáis obtivemo o dato de consumo por metro cadrado de edificio para eso obtivemos o total de Kw que se produce coa quema de gasóleo e dividímolo entre os metros cadrados de edificio que hay: por cada Kw prodúcense 0,2 Kg de CO2 polo que si temos 63580 kg de CO2 teremos 317900 Kw e temos 700 metros cadrados o que implica que para calentar cada metros cadrado de edificio necesítanse 454,1428571 Kw que traducido implica que cada metro cadrado de edificio calentado xera 90,82857143 Kg de CO2 á atmosfera.

-CONCLUSIÓNS:


1) Malgástase moitisima calefacción tendo fiestras abertas e calefacción encendida.

2) A calefacción está encendida incluso cando non é necesaria (dias de calor).

3) Deberíase apagar a calefacción cando non sexa necesaria.

4) Seria recomendable empezar a sustituir o gasóleo por outra fonte de enerxía renovale ou menos contaminate.

5) Deberiase facer unha campaña de concienciación dos alumnos, profesores e persoal do centro sobre este problema.

O noso estudo amosa que a pesares de que hay aspectos de aforro que están moi ben (dobres ventanais por exemplo) cómpre mellorar sobre todo o aspecto do derroche indiscriminado que se fai no instituto.

A solución a este problema sería unha camapaña de concienciación a tódala comunidade educativa e a toma de medidas por parte do centro.

As nosas hipótese confirmáronse no caso da 2 cuns resultados preocupantes e da hipótese 1 confirmouse a parte de que era contaminante pero non encontramos unha solución mellor.

En canto ás difilcutades só atopamos algunha á hora de calcular os Kj producidos ó quentar un gas polas ecuacións que debíamos empregar.


Videos de consulta


La ciencia no tiene por que ser aburrida